Thai | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

¿Puedo trabajar en (país)?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Spørg om du kan arbejde i det land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
¿Necesito permiso de trabajo?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Spørg efter mindstelønnen i landet
Soy ____________________.
ฉันเป็น ___________________
Angiv din beskæftigelsesstatus
asalariado
ผู้มีงานทำ
Type af beskæftigelsesstatus
desempleado
ผู้ว่างงาน
Type af beskæftigelsesstatus
empresario
ผู้ประกอบการ
Type af beskæftigelsesstatus
autónomo
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type af beskæftigelsesstatus
trabajador en prácticas
เด็กฝึกงาน
Type af beskæftigelsesstatus
voluntario
อาสาสมัคร
Type af beskæftigelsesstatus
asesor
ที่ปรึกษา
Type af beskæftigelsesstatus
Me gustaría darme de alta como autónomo.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Forhør dig om kontrakttypen
Tengo un contrato ______________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tiempo completo
เต็มเวลา
Type kontrakt
a tiempo parcial
นอกเวลา
Kontrakttype
de duración determinada
มีกำหนดเวลา
Kontrakttype
indefinido
พนักงานประจำ
Kontrakttype
de temporada
ตามช่วงเวลา
Kontrakttype
¿Cuándo se cobra?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Spørg hvornår du får løn
Me gustaría solicitar _____________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Bed om ferie
la baja por maternidad
การลาคลอด
Ferietype
la baja por paternidad
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Ferietype
la baja por enfermedad
การลาป่วย
Ferietype
días libres
การหยุดงานเอง
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Me gustaría informarme sobre los impuestos
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Spørg til skat
Me gustaría declarar mis ingresos.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
¿Cómo me informarán de _______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
¿Cuánto me sale a devolver?
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Muligheder for selvangivelse
¿Cuánto me sale a pagar?
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Muligheder for selvangivelse