tjekkisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

¿Puedo trabajar en (país)?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
¿Necesito permiso de trabajo?
Potřebuji pracovní povolení?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Jaká je národní minimální mzda?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Soy ____________________.
Já jsem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
asalariado
zaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
desempleado
nezaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
empresario
podnikatel
Type af beskæftigelsesstatus
autónomo
osoba samostatně výdělečně činná
Type af beskæftigelsesstatus
trabajador en prácticas
stážista
Type af beskæftigelsesstatus
voluntario
dobrovolník
Type af beskæftigelsesstatus
asesor
poradce
Type af beskæftigelsesstatus
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Forhør dig om kontrakttypen
Tengo un contrato ______________.
Mám ______________ smlouvu.
Angiv hvilken type kontrakt du har
a tiempo completo
na plný úvazek
Type kontrakt
a tiempo parcial
na poloviční úvazek
Kontrakttype
de duración determinada
na dobu určitou
Kontrakttype
indefinido
trvalá pozice
Kontrakttype
de temporada
sezonní práce
Kontrakttype
¿Cuándo se cobra?
Kde budu dostávat výplatu?
Spørg hvornår du får løn
Me gustaría solicitar _____________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Bed om ferie
la baja por maternidad
mateřská dovolená
Ferietype
la baja por paternidad
otcovská dovolená
Ferietype
la baja por enfermedad
nemocenská
Ferietype
días libres
volný den
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Spørg til skat
Me gustaría declarar mis ingresos.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
¿Cómo me informarán de _______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
¿Cuánto me sale a devolver?
výše kolik dostanu zpátky
Muligheder for selvangivelse
¿Cuánto me sale a pagar?
jestliže musím zaplatit více daní
Muligheder for selvangivelse