finsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Får jag lov att arbeta i [land]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Tarvitsenko työluvan?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Vad är minimilönen?
Mikä on maan minimipalkka?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jag är ______________.
Minä olen ____________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
anställd
työllistynyt
Type af beskæftigelsesstatus
arbetslös
työtön
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenör
yrittäjä
Type af beskæftigelsesstatus
egenföretagare
itsenäinen ammatinharjoittaja
Type af beskæftigelsesstatus
praktikant
työharjoittelija
Type af beskæftigelsesstatus
voluntärarbetare
vapaaehtoistyöntekijä
Type af beskæftigelsesstatus
konsultant
konsultti
Type af beskæftigelsesstatus
Jag vill registrera mig som frilansare.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Forhør dig om kontrakttypen
Jag har ett _________ kontrakt.
Minulla on ________ sopimus.
Angiv hvilken type kontrakt du har
fulltid
kokopäiväinen
Type kontrakt
deltid
osa-aikaiseen ohjelmaan
Kontrakttype
visstids
määräaikainen
Kontrakttype
permanent anställd
vakituinen
Kontrakttype
säsongsanställd
kausiluonteinen
Kontrakttype
När får jag lön?
Koska minä saan palkkani?
Spørg hvornår du får løn
Jag skulle vilja ha ____.
Haluaisin saada _______.
Bed om ferie
mammaledigt
äitiyslomaa
Ferietype
pappaledigt
isyyslomaa
Ferietype
sjuklön
sairaslomaa
Ferietype
semester
lomaa
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Spørg til skat
Jag vill rapportera min inkomst.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Vem informerar mig om _______?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hur mycket min skatteåterbäring är
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Muligheder for selvangivelse
huruvida jag ska betala mer skatt
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Muligheder for selvangivelse