fransk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Får jag lov att arbeta i [land]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Spørg om du kan arbejde i det land
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Vad är minimilönen?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jag är ______________.
Je suis ___________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
anställd
employé(e)
Type af beskæftigelsesstatus
arbetslös
au chômage
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenör
entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
egenföretagare
travailleur indépendant
Type af beskæftigelsesstatus
praktikant
stagiaire
Type af beskæftigelsesstatus
voluntärarbetare
bénévole
Type af beskæftigelsesstatus
konsultant
consultant(e)
Type af beskæftigelsesstatus
Jag vill registrera mig som frilansare.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Forhør dig om kontrakttypen
Jag har ett _________ kontrakt.
J'ai un contrat ___________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
fulltid
à temps plein
Type kontrakt
deltid
à temps partiel
Kontrakttype
visstids
en C.D.D.
Kontrakttype
permanent anställd
en C.D.I.
Kontrakttype
säsongsanställd
saisonnier
Kontrakttype
När får jag lön?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Spørg hvornår du får løn
Jag skulle vilja ha ____.
Je voudrais _________.
Bed om ferie
mammaledigt
un congé maternité
Ferietype
pappaledigt
un congé paternité
Ferietype
sjuklön
un congé maladie
Ferietype
semester
des congés
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Spørg til skat
Jag vill rapportera min inkomst.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Vem informerar mig om _______?
Qui me préviendra ________________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hur mycket min skatteåterbäring är
du montant qui me sera remboursé
Muligheder for selvangivelse
huruvida jag ska betala mer skatt
si je dois payer davantage d'impôts
Muligheder for selvangivelse