Græsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Får jag lov att arbeta i [land]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Spørg om du kan arbejde i det land
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Vad är minimilönen?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jag är ______________.
Είμαι _________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
anställd
μισθωτός
Type af beskæftigelsesstatus
arbetslös
άνεργος
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenör
επιχειρηματίας
Type af beskæftigelsesstatus
egenföretagare
αυτοαπασχολούμενος
Type af beskæftigelsesstatus
praktikant
ασκούμενος σε πρακτική
Type af beskæftigelsesstatus
voluntärarbetare
εθελοντής
Type af beskæftigelsesstatus
konsultant
σύμβουλος
Type af beskæftigelsesstatus
Jag vill registrera mig som frilansare.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Forhør dig om kontrakttypen
Jag har ett _________ kontrakt.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Angiv hvilken type kontrakt du har
fulltid
πλήρους απασχόλησης
Type kontrakt
deltid
μερικής απασχόλησης
Kontrakttype
visstids
ορισμένης διάρκειας
Kontrakttype
permanent anställd
μόνιμο
Kontrakttype
säsongsanställd
εποχιακός
Kontrakttype
När får jag lön?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Spørg hvornår du får løn
Jag skulle vilja ha ____.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Bed om ferie
mammaledigt
άδεια μητρότητας
Ferietype
pappaledigt
άδεια πατρότητας
Ferietype
sjuklön
επίδομα ασθενείας
Ferietype
semester
μέρες άδεια
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Spørg til skat
Jag vill rapportera min inkomst.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Vem informerar mig om _______?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hur mycket min skatteåterbäring är
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Muligheder for selvangivelse
huruvida jag ska betala mer skatt
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Muligheder for selvangivelse