italiensk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Får jag lov att arbeta i [land]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Vad är minimilönen?
Qual è il salario minimo?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jag är ______________.
Sono ____________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
anställd
impiegato/a
Type af beskæftigelsesstatus
arbetslös
disoccupato/a
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenör
un imprenditore/un'imprenditrice
Type af beskæftigelsesstatus
egenföretagare
un lavoratore autonomo
Type af beskæftigelsesstatus
praktikant
uno/a stagista
Type af beskæftigelsesstatus
voluntärarbetare
un/una volontario/a
Type af beskæftigelsesstatus
konsultant
un/a consulente
Type af beskæftigelsesstatus
Jag vill registrera mig som frilansare.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Forhør dig om kontrakttypen
Jag har ett _________ kontrakt.
Ho un contratto _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
fulltid
a tempo pieno
Type kontrakt
deltid
part-time
Kontrakttype
visstids
a tempo determinato
Kontrakttype
permanent anställd
a tempo indeterminato
Kontrakttype
säsongsanställd
stagionale
Kontrakttype
När får jag lön?
Quando viene versato lo stipendio?
Spørg hvornår du får løn
Jag skulle vilja ha ____.
Vorrei chiedere ___________.
Bed om ferie
mammaledigt
il congedo di maternità
Ferietype
pappaledigt
il congedo di paternità
Ferietype
sjuklön
il congedo per malattia
Ferietype
semester
dei giorni liberi
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Spørg til skat
Jag vill rapportera min inkomst.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Vem informerar mig om _______?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hur mycket min skatteåterbäring är
quanto mi verrà rimborsato
Muligheder for selvangivelse
huruvida jag ska betala mer skatt
se devo pagare più tasse
Muligheder for selvangivelse