kinesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Får jag lov att arbeta i [land]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Spørg om du kan arbejde i det land
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Behöver jag ett arbetstillstånd?
请问我需要工作许可证吗?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Vad är minimilönen?
全国最低工资是多少?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jag är ______________.
我是___________________ 。
Angiv din beskæftigelsesstatus
anställd
雇佣
Type af beskæftigelsesstatus
arbetslös
待业
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenör
企业家
Type af beskæftigelsesstatus
egenföretagare
自雇者
Type af beskæftigelsesstatus
praktikant
实习生
Type af beskæftigelsesstatus
voluntärarbetare
志愿者
Type af beskæftigelsesstatus
konsultant
顾问
Type af beskæftigelsesstatus
Jag vill registrera mig som frilansare.
我想要以自由职业者身份登记。
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
你提供哪种类型的工作合同?
Forhør dig om kontrakttypen
Jag har ett _________ kontrakt.
我有一个______________合同。
Angiv hvilken type kontrakt du har
fulltid
全职
Type kontrakt
deltid
兼职
Kontrakttype
visstids
定期合同
Kontrakttype
permanent anställd
永久合同
Kontrakttype
säsongsanställd
季节性合同
Kontrakttype
När får jag lön?
我什么时候能拿到我的工资?
Spørg hvornår du får løn
Jag skulle vilja ha ____.
我想要_________。
Bed om ferie
mammaledigt
产假
Ferietype
pappaledigt
陪产假
Ferietype
sjuklön
病假
Ferietype
semester
请假
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
我想要了解纳税的相关信息。
Spørg til skat
Jag vill rapportera min inkomst.
我想要申报我的收入。
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Vem informerar mig om _______?
谁会告诉我______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hur mycket min skatteåterbäring är
我的税收返还是多少
Muligheder for selvangivelse
huruvida jag ska betala mer skatt
我是否要交更多税
Muligheder for selvangivelse