russisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Får jag lov att arbeta i [land]?
Я могу работать в [страна]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Мне нужно разрешение на работу?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Vad är minimilönen?
Какова государственная минимальная зарплата?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jag är ______________.
Я___________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
anställd
имеющий работу
Type af beskæftigelsesstatus
arbetslös
безработный
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenör
предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
egenföretagare
частный предприниматель
Type af beskæftigelsesstatus
praktikant
практикант
Type af beskæftigelsesstatus
voluntärarbetare
волонтер
Type af beskæftigelsesstatus
konsultant
советник
Type af beskæftigelsesstatus
Jag vill registrera mig som frilansare.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Forhør dig om kontrakttypen
Jag har ett _________ kontrakt.
У меня______________контракт.
Angiv hvilken type kontrakt du har
fulltid
полная занятость
Type kontrakt
deltid
неполная занятость
Kontrakttype
visstids
фиксированный
Kontrakttype
permanent anställd
долговременный
Kontrakttype
säsongsanställd
сезонный
Kontrakttype
När får jag lön?
Когда я получу зарплату?
Spørg hvornår du får løn
Jag skulle vilja ha ____.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Bed om ferie
mammaledigt
декретный отпуск
Ferietype
pappaledigt
отпуск по причине отцовства
Ferietype
sjuklön
больничные выплаты
Ferietype
semester
выходные дни
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Spørg til skat
Jag vill rapportera min inkomst.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Vem informerar mig om _______?
Кто сообщит мне_______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hur mycket min skatteåterbäring är
какова сумма моего возврата
Muligheder for selvangivelse
huruvida jag ska betala mer skatt
Долж(ен/на) ли я платить больше
Muligheder for selvangivelse