spansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Får jag lov att arbeta i [land]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Spørg om du kan arbejde i det land
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Behöver jag ett arbetstillstånd?
¿Necesito permiso de trabajo?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Vad är minimilönen?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Jag är ______________.
Soy ____________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
anställd
asalariado
Type af beskæftigelsesstatus
arbetslös
desempleado
Type af beskæftigelsesstatus
entreprenör
empresario
Type af beskæftigelsesstatus
egenföretagare
autónomo
Type af beskæftigelsesstatus
praktikant
trabajador en prácticas
Type af beskæftigelsesstatus
voluntärarbetare
voluntario
Type af beskæftigelsesstatus
konsultant
asesor
Type af beskæftigelsesstatus
Jag vill registrera mig som frilansare.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Forhør dig om kontrakttypen
Jag har ett _________ kontrakt.
Tengo un contrato ______________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
fulltid
a tiempo completo
Type kontrakt
deltid
a tiempo parcial
Kontrakttype
visstids
de duración determinada
Kontrakttype
permanent anställd
indefinido
Kontrakttype
säsongsanställd
de temporada
Kontrakttype
När får jag lön?
¿Cuándo se cobra?
Spørg hvornår du får løn
Jag skulle vilja ha ____.
Me gustaría solicitar _____________.
Bed om ferie
mammaledigt
la baja por maternidad
Ferietype
pappaledigt
la baja por paternidad
Ferietype
sjuklön
la baja por enfermedad
Ferietype
semester
días libres
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Spørg til skat
Jag vill rapportera min inkomst.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Vem informerar mig om _______?
¿Cómo me informarán de _______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
hur mycket min skatteåterbäring är
¿Cuánto me sale a devolver?
Muligheder for selvangivelse
huruvida jag ska betala mer skatt
¿Cuánto me sale a pagar?
Muligheder for selvangivelse