dansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Må jeg arbejde i [land]?
Spørg om du kan arbejde i det land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Hvad er landets mindsteløn?
Spørg efter mindstelønnen i landet
ฉันเป็น ___________________
Jeg er ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
ผู้มีงานทำ
ansat
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ว่างงาน
arbejdsløs
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบการ
iværksætter
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
selvstændig
Type af beskæftigelsesstatus
เด็กฝึกงาน
praktikant
Type af beskæftigelsesstatus
อาสาสมัคร
frivillig
Type af beskæftigelsesstatus
ที่ปรึกษา
konsulent
Type af beskæftigelsesstatus
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Forhør dig om kontrakttypen
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Jeg har en ______________ kontrakt.
Angiv hvilken type kontrakt du har
เต็มเวลา
fuldtids-
Type kontrakt
นอกเวลา
deltids-
Kontrakttype
มีกำหนดเวลา
tidsbegrænset
Kontrakttype
พนักงานประจำ
tidsubegrænset
Kontrakttype
ตามช่วงเวลา
sæsonbegrænset
Kontrakttype
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Hvornår får jeg løn?
Spørg hvornår du får løn
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Jeg vil gerne bede om _________.
Bed om ferie
การลาคลอด
barsel
Ferietype
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
fædreorlov
Ferietype
การลาป่วย
sygeorlov
Ferietype
การหยุดงานเอง
feriedage
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Spørg til skat
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Hvem vil informere mig om ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Muligheder for selvangivelse
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
at jeg skylder mere i skat
Muligheder for selvangivelse