engelsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Am I eligible to work in [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Do I need a social security number before I start working?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Do I need a work permit?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
What is the national minimum wage?
Spørg efter mindstelønnen i landet
ฉันเป็น ___________________
I am ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
ผู้มีงานทำ
employed
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ว่างงาน
unemployed
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบการ
an entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
self-employed
Type af beskæftigelsesstatus
เด็กฝึกงาน
an intern
Type af beskæftigelsesstatus
อาสาสมัคร
a volunteer
Type af beskæftigelsesstatus
ที่ปรึกษา
a consultant
Type af beskæftigelsesstatus
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
I would like to register as a freelance professional.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
What type of employment contract do you have?
Forhør dig om kontrakttypen
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
I have a ______________ contract.
Angiv hvilken type kontrakt du har
เต็มเวลา
full-time
Type kontrakt
นอกเวลา
part-time
Kontrakttype
มีกำหนดเวลา
fixed-term
Kontrakttype
พนักงานประจำ
permanent
Kontrakttype
ตามช่วงเวลา
seasonal
Kontrakttype
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
When do I get my paycheck?
Spørg hvornår du får løn
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
I would like to ask for _________.
Bed om ferie
การลาคลอด
maternity leave
Ferietype
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
paternity leave
Ferietype
การลาป่วย
sick leave
Ferietype
การหยุดงานเอง
days off
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
I would like to have some information on taxation.
Spørg til skat
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
I would like to report my earnings.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
When is the deadline to send my tax return?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Who will let me know ______________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
how much my refund is
Muligheder for selvangivelse
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
if I owe more tax
Muligheder for selvangivelse