fransk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Spørg om du kan arbejde i det land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Spørg efter mindstelønnen i landet
ฉันเป็น ___________________
Je suis ___________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
ผู้มีงานทำ
employé(e)
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ว่างงาน
au chômage
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบการ
entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
travailleur indépendant
Type af beskæftigelsesstatus
เด็กฝึกงาน
stagiaire
Type af beskæftigelsesstatus
อาสาสมัคร
bénévole
Type af beskæftigelsesstatus
ที่ปรึกษา
consultant(e)
Type af beskæftigelsesstatus
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Forhør dig om kontrakttypen
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
J'ai un contrat ___________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
เต็มเวลา
à temps plein
Type kontrakt
นอกเวลา
à temps partiel
Kontrakttype
มีกำหนดเวลา
en C.D.D.
Kontrakttype
พนักงานประจำ
en C.D.I.
Kontrakttype
ตามช่วงเวลา
saisonnier
Kontrakttype
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Spørg hvornår du får løn
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Je voudrais _________.
Bed om ferie
การลาคลอด
un congé maternité
Ferietype
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
un congé paternité
Ferietype
การลาป่วย
un congé maladie
Ferietype
การหยุดงานเอง
des congés
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Spørg til skat
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Je voudrais déclarer mes revenus.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Qui me préviendra ________________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
du montant qui me sera remboursé
Muligheder for selvangivelse
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
si je dois payer davantage d'impôts
Muligheder for selvangivelse