nederlandsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Kan ik in [land] werken?
Spørg om du kan arbejde i det land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Heb ik een werkvergunning nodig?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Wat is het nationale minimumloon?
Spørg efter mindstelønnen i landet
ฉันเป็น ___________________
Ik ben ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
ผู้มีงานทำ
werkende
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ว่างงาน
werkloos
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบการ
een ondernemer
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
een zelfstandige
Type af beskæftigelsesstatus
เด็กฝึกงาน
een stagair
Type af beskæftigelsesstatus
อาสาสมัคร
een vrijwilliger
Type af beskæftigelsesstatus
ที่ปรึกษา
een consultant
Type af beskæftigelsesstatus
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Forhør dig om kontrakttypen
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Angiv hvilken type kontrakt du har
เต็มเวลา
voltijdse
Type kontrakt
นอกเวลา
deeltijdse
Kontrakttype
มีกำหนดเวลา
tijdelijke
Kontrakttype
พนักงานประจำ
permanente
Kontrakttype
ตามช่วงเวลา
seizoensgebonden
Kontrakttype
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Spørg hvornår du får løn
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Ik zou graag _________ aanvragen.
Bed om ferie
การลาคลอด
moederschapsverlof
Ferietype
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
vaderschapsverlof
Ferietype
การลาป่วย
ziekteverlof
Ferietype
การหยุดงานเอง
vrije dagen
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Spørg til skat
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Wie informeert mij over ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
hoeveel mijn belastingteruggave is
Muligheder for selvangivelse
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
of ik meer belastingen schuldig ben
Muligheder for selvangivelse