koreansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Spørg om du kan arbejde i det land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Spørg efter mindstelønnen i landet
ฉันเป็น ___________________
Angiv din beskæftigelsesstatus
ผู้มีงานทำ
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ว่างงาน
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบการ
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type af beskæftigelsesstatus
เด็กฝึกงาน
Type af beskæftigelsesstatus
อาสาสมัคร
Type af beskæftigelsesstatus
ที่ปรึกษา
Type af beskæftigelsesstatus
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Forhør dig om kontrakttypen
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Angiv hvilken type kontrakt du har
เต็มเวลา
Type kontrakt
นอกเวลา
Kontrakttype
มีกำหนดเวลา
Kontrakttype
พนักงานประจำ
Kontrakttype
ตามช่วงเวลา
Kontrakttype
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Spørg hvornår du får løn
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Bed om ferie
การลาคลอด
Ferietype
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Ferietype
การลาป่วย
Ferietype
การหยุดงานเอง
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Spørg til skat
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Muligheder for selvangivelse
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Muligheder for selvangivelse