spansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
¿Puedo trabajar en (país)?
Spørg om du kan arbejde i det land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
¿Necesito permiso de trabajo?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Spørg efter mindstelønnen i landet
ฉันเป็น ___________________
Soy ____________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
ผู้มีงานทำ
asalariado
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ว่างงาน
desempleado
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบการ
empresario
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
autónomo
Type af beskæftigelsesstatus
เด็กฝึกงาน
trabajador en prácticas
Type af beskæftigelsesstatus
อาสาสมัคร
voluntario
Type af beskæftigelsesstatus
ที่ปรึกษา
asesor
Type af beskæftigelsesstatus
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Forhør dig om kontrakttypen
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tengo un contrato ______________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
เต็มเวลา
a tiempo completo
Type kontrakt
นอกเวลา
a tiempo parcial
Kontrakttype
มีกำหนดเวลา
de duración determinada
Kontrakttype
พนักงานประจำ
indefinido
Kontrakttype
ตามช่วงเวลา
de temporada
Kontrakttype
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
¿Cuándo se cobra?
Spørg hvornår du får løn
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Me gustaría solicitar _____________.
Bed om ferie
การลาคลอด
la baja por maternidad
Ferietype
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
la baja por paternidad
Ferietype
การลาป่วย
la baja por enfermedad
Ferietype
การหยุดงานเอง
días libres
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Spørg til skat
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Me gustaría declarar mis ingresos.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
¿Cómo me informarán de _______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
¿Cuánto me sale a devolver?
Muligheder for selvangivelse
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
¿Cuánto me sale a pagar?
Muligheder for selvangivelse