svensk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Får jag lov att arbeta i [land]?
Spørg om du kan arbejde i det land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Vad är minimilönen?
Spørg efter mindstelønnen i landet
ฉันเป็น ___________________
Jag är ______________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
ผู้มีงานทำ
anställd
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ว่างงาน
arbetslös
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบการ
entreprenör
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
egenföretagare
Type af beskæftigelsesstatus
เด็กฝึกงาน
praktikant
Type af beskæftigelsesstatus
อาสาสมัคร
voluntärarbetare
Type af beskæftigelsesstatus
ที่ปรึกษา
konsultant
Type af beskæftigelsesstatus
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Jag vill registrera mig som frilansare.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Forhør dig om kontrakttypen
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Jag har ett _________ kontrakt.
Angiv hvilken type kontrakt du har
เต็มเวลา
fulltid
Type kontrakt
นอกเวลา
deltid
Kontrakttype
มีกำหนดเวลา
visstids
Kontrakttype
พนักงานประจำ
permanent anställd
Kontrakttype
ตามช่วงเวลา
säsongsanställd
Kontrakttype
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
När får jag lön?
Spørg hvornår du får løn
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Jag skulle vilja ha ____.
Bed om ferie
การลาคลอด
mammaledigt
Ferietype
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
pappaledigt
Ferietype
การลาป่วย
sjuklön
Ferietype
การหยุดงานเอง
semester
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Spørg til skat
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Jag vill rapportera min inkomst.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Vem informerar mig om _______?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
hur mycket min skatteåterbäring är
Muligheder for selvangivelse
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
huruvida jag ska betala mer skatt
Muligheder for selvangivelse