tjekkisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Mohu legálně pracovat v [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Potřebuji pracovní povolení?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Jaká je národní minimální mzda?
Spørg efter mindstelønnen i landet
ฉันเป็น ___________________
Já jsem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
ผู้มีงานทำ
zaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ว่างงาน
nezaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบการ
podnikatel
Type af beskæftigelsesstatus
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
osoba samostatně výdělečně činná
Type af beskæftigelsesstatus
เด็กฝึกงาน
stážista
Type af beskæftigelsesstatus
อาสาสมัคร
dobrovolník
Type af beskæftigelsesstatus
ที่ปรึกษา
poradce
Type af beskæftigelsesstatus
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Forhør dig om kontrakttypen
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Mám ______________ smlouvu.
Angiv hvilken type kontrakt du har
เต็มเวลา
na plný úvazek
Type kontrakt
นอกเวลา
na poloviční úvazek
Kontrakttype
มีกำหนดเวลา
na dobu určitou
Kontrakttype
พนักงานประจำ
trvalá pozice
Kontrakttype
ตามช่วงเวลา
sezonní práce
Kontrakttype
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Kde budu dostávat výplatu?
Spørg hvornår du får løn
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Rád/a bych žádal/a o _________.
Bed om ferie
การลาคลอด
mateřská dovolená
Ferietype
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
otcovská dovolená
Ferietype
การลาป่วย
nemocenská
Ferietype
การหยุดงานเอง
volný den
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Spørg til skat
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Kdo mi dá vědět ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
výše kolik dostanu zpátky
Muligheder for selvangivelse
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
jestliže musím zaplatit více daní
Muligheder for selvangivelse