dansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Mohu legálně pracovat v [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Potřebuji pracovní povolení?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Jaká je národní minimální mzda?
Hvad er landets mindsteløn?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Já jsem ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
zaměstnaný
ansat
Type af beskæftigelsesstatus
nezaměstnaný
arbejdsløs
Type af beskæftigelsesstatus
podnikatel
iværksætter
Type af beskæftigelsesstatus
osoba samostatně výdělečně činná
selvstændig
Type af beskæftigelsesstatus
stážista
praktikant
Type af beskæftigelsesstatus
dobrovolník
frivillig
Type af beskæftigelsesstatus
poradce
konsulent
Type af beskæftigelsesstatus
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Forhør dig om kontrakttypen
Mám ______________ smlouvu.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Angiv hvilken type kontrakt du har
na plný úvazek
fuldtids-
Type kontrakt
na poloviční úvazek
deltids-
Kontrakttype
na dobu určitou
tidsbegrænset
Kontrakttype
trvalá pozice
tidsubegrænset
Kontrakttype
sezonní práce
sæsonbegrænset
Kontrakttype
Kde budu dostávat výplatu?
Hvornår får jeg løn?
Spørg hvornår du får løn
Rád/a bych žádal/a o _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Bed om ferie
mateřská dovolená
barsel
Ferietype
otcovská dovolená
fædreorlov
Ferietype
nemocenská
sygeorlov
Ferietype
volný den
feriedage
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Spørg til skat
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kdo mi dá vědět ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
výše kolik dostanu zpátky
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Muligheder for selvangivelse
jestliže musím zaplatit více daní
at jeg skylder mere i skat
Muligheder for selvangivelse