esperanto | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Mohu legálně pracovat v [country]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Potřebuji pracovní povolení?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Jaká je národní minimální mzda?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Já jsem ___________________ .
Mi estas ________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
zaměstnaný
dungata
Type af beskæftigelsesstatus
nezaměstnaný
senlabora
Type af beskæftigelsesstatus
podnikatel
entreprenisto
Type af beskæftigelsesstatus
osoba samostatně výdělečně činná
memdungito
Type af beskæftigelsesstatus
stážista
internulo
Type af beskæftigelsesstatus
dobrovolník
volontulo
Type af beskæftigelsesstatus
poradce
konsilisto
Type af beskæftigelsesstatus
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Forhør dig om kontrakttypen
Mám ______________ smlouvu.
Mi havas____________ kontrakton.
Angiv hvilken type kontrakt du har
na plný úvazek
plentempan
Type kontrakt
na poloviční úvazek
parttempan
Kontrakttype
na dobu určitou
limigitan
Kontrakttype
trvalá pozice
permanentan
Kontrakttype
sezonní práce
sezonan
Kontrakttype
Kde budu dostávat výplatu?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Spørg hvornår du får løn
Rád/a bych žádal/a o _________.
Mi ŝatus peti _________.
Bed om ferie
mateřská dovolená
akuŝferion
Ferietype
otcovská dovolená
akuŝferion (por patro)
Ferietype
nemocenská
malsanan salajron
Ferietype
volný den
feritagojn
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Spørg til skat
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kdo mi dá vědět ______________?
Kiu diros min ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
výše kolik dostanu zpátky
kiom mia repago estas
Muligheder for selvangivelse
jestliže musím zaplatit více daní
se mi ŝuldas pli imposton
Muligheder for selvangivelse