fransk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Mohu legálně pracovat v [country]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Spørg om du kan arbejde i det land
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Potřebuji pracovní povolení?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Jaká je národní minimální mzda?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Já jsem ___________________ .
Je suis ___________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
zaměstnaný
employé(e)
Type af beskæftigelsesstatus
nezaměstnaný
au chômage
Type af beskæftigelsesstatus
podnikatel
entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
osoba samostatně výdělečně činná
travailleur indépendant
Type af beskæftigelsesstatus
stážista
stagiaire
Type af beskæftigelsesstatus
dobrovolník
bénévole
Type af beskæftigelsesstatus
poradce
consultant(e)
Type af beskæftigelsesstatus
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Forhør dig om kontrakttypen
Mám ______________ smlouvu.
J'ai un contrat ___________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
na plný úvazek
à temps plein
Type kontrakt
na poloviční úvazek
à temps partiel
Kontrakttype
na dobu určitou
en C.D.D.
Kontrakttype
trvalá pozice
en C.D.I.
Kontrakttype
sezonní práce
saisonnier
Kontrakttype
Kde budu dostávat výplatu?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Spørg hvornår du får løn
Rád/a bych žádal/a o _________.
Je voudrais _________.
Bed om ferie
mateřská dovolená
un congé maternité
Ferietype
otcovská dovolená
un congé paternité
Ferietype
nemocenská
un congé maladie
Ferietype
volný den
des congés
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Spørg til skat
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kdo mi dá vědět ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
výše kolik dostanu zpátky
du montant qui me sera remboursé
Muligheder for selvangivelse
jestliže musím zaplatit více daní
si je dois payer davantage d'impôts
Muligheder for selvangivelse