nederlandsk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Mohu legálně pracovat v [country]?
Kan ik in [land] werken?
Spørg om du kan arbejde i det land
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Potřebuji pracovní povolení?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Jaká je národní minimální mzda?
Wat is het nationale minimumloon?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Já jsem ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
zaměstnaný
werkende
Type af beskæftigelsesstatus
nezaměstnaný
werkloos
Type af beskæftigelsesstatus
podnikatel
een ondernemer
Type af beskæftigelsesstatus
osoba samostatně výdělečně činná
een zelfstandige
Type af beskæftigelsesstatus
stážista
een stagair
Type af beskæftigelsesstatus
dobrovolník
een vrijwilliger
Type af beskæftigelsesstatus
poradce
een consultant
Type af beskæftigelsesstatus
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Forhør dig om kontrakttypen
Mám ______________ smlouvu.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Angiv hvilken type kontrakt du har
na plný úvazek
voltijdse
Type kontrakt
na poloviční úvazek
deeltijdse
Kontrakttype
na dobu určitou
tijdelijke
Kontrakttype
trvalá pozice
permanente
Kontrakttype
sezonní práce
seizoensgebonden
Kontrakttype
Kde budu dostávat výplatu?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Spørg hvornår du får løn
Rád/a bych žádal/a o _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Bed om ferie
mateřská dovolená
moederschapsverlof
Ferietype
otcovská dovolená
vaderschapsverlof
Ferietype
nemocenská
ziekteverlof
Ferietype
volný den
vrije dagen
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Spørg til skat
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kdo mi dá vědět ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
výše kolik dostanu zpátky
hoeveel mijn belastingteruggave is
Muligheder for selvangivelse
jestliže musím zaplatit více daní
of ik meer belastingen schuldig ben
Muligheder for selvangivelse