italiensk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Mohu legálně pracovat v [country]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Potřebuji pracovní povolení?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Jaká je národní minimální mzda?
Qual è il salario minimo?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Já jsem ___________________ .
Sono ____________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
zaměstnaný
impiegato/a
Type af beskæftigelsesstatus
nezaměstnaný
disoccupato/a
Type af beskæftigelsesstatus
podnikatel
un imprenditore/un'imprenditrice
Type af beskæftigelsesstatus
osoba samostatně výdělečně činná
un lavoratore autonomo
Type af beskæftigelsesstatus
stážista
uno/a stagista
Type af beskæftigelsesstatus
dobrovolník
un/una volontario/a
Type af beskæftigelsesstatus
poradce
un/a consulente
Type af beskæftigelsesstatus
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Forhør dig om kontrakttypen
Mám ______________ smlouvu.
Ho un contratto _________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
na plný úvazek
a tempo pieno
Type kontrakt
na poloviční úvazek
part-time
Kontrakttype
na dobu určitou
a tempo determinato
Kontrakttype
trvalá pozice
a tempo indeterminato
Kontrakttype
sezonní práce
stagionale
Kontrakttype
Kde budu dostávat výplatu?
Quando viene versato lo stipendio?
Spørg hvornår du får løn
Rád/a bych žádal/a o _________.
Vorrei chiedere ___________.
Bed om ferie
mateřská dovolená
il congedo di maternità
Ferietype
otcovská dovolená
il congedo di paternità
Ferietype
nemocenská
il congedo per malattia
Ferietype
volný den
dei giorni liberi
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Spørg til skat
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kdo mi dá vědět ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
výše kolik dostanu zpátky
quanto mi verrà rimborsato
Muligheder for selvangivelse
jestliže musím zaplatit více daní
se devo pagare più tasse
Muligheder for selvangivelse