kinesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Mohu legálně pracovat v [country]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Spørg om du kan arbejde i det land
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Potřebuji pracovní povolení?
请问我需要工作许可证吗?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Jaká je národní minimální mzda?
全国最低工资是多少?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Já jsem ___________________ .
我是___________________ 。
Angiv din beskæftigelsesstatus
zaměstnaný
雇佣
Type af beskæftigelsesstatus
nezaměstnaný
待业
Type af beskæftigelsesstatus
podnikatel
企业家
Type af beskæftigelsesstatus
osoba samostatně výdělečně činná
自雇者
Type af beskæftigelsesstatus
stážista
实习生
Type af beskæftigelsesstatus
dobrovolník
志愿者
Type af beskæftigelsesstatus
poradce
顾问
Type af beskæftigelsesstatus
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
我想要以自由职业者身份登记。
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
你提供哪种类型的工作合同?
Forhør dig om kontrakttypen
Mám ______________ smlouvu.
我有一个______________合同。
Angiv hvilken type kontrakt du har
na plný úvazek
全职
Type kontrakt
na poloviční úvazek
兼职
Kontrakttype
na dobu určitou
定期合同
Kontrakttype
trvalá pozice
永久合同
Kontrakttype
sezonní práce
季节性合同
Kontrakttype
Kde budu dostávat výplatu?
我什么时候能拿到我的工资?
Spørg hvornår du får løn
Rád/a bych žádal/a o _________.
我想要_________。
Bed om ferie
mateřská dovolená
产假
Ferietype
otcovská dovolená
陪产假
Ferietype
nemocenská
病假
Ferietype
volný den
请假
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Rád/a bych vědel/a více o daních.
我想要了解纳税的相关信息。
Spørg til skat
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
我想要申报我的收入。
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kdo mi dá vědět ______________?
谁会告诉我______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
výše kolik dostanu zpátky
我的税收返还是多少
Muligheder for selvangivelse
jestliže musím zaplatit více daní
我是否要交更多税
Muligheder for selvangivelse