spansk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Mohu legálně pracovat v [country]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Spørg om du kan arbejde i det land
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Potřebuji pracovní povolení?
¿Necesito permiso de trabajo?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Jaká je národní minimální mzda?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Já jsem ___________________ .
Soy ____________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
zaměstnaný
asalariado
Type af beskæftigelsesstatus
nezaměstnaný
desempleado
Type af beskæftigelsesstatus
podnikatel
empresario
Type af beskæftigelsesstatus
osoba samostatně výdělečně činná
autónomo
Type af beskæftigelsesstatus
stážista
trabajador en prácticas
Type af beskæftigelsesstatus
dobrovolník
voluntario
Type af beskæftigelsesstatus
poradce
asesor
Type af beskæftigelsesstatus
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Forhør dig om kontrakttypen
Mám ______________ smlouvu.
Tengo un contrato ______________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
na plný úvazek
a tiempo completo
Type kontrakt
na poloviční úvazek
a tiempo parcial
Kontrakttype
na dobu určitou
de duración determinada
Kontrakttype
trvalá pozice
indefinido
Kontrakttype
sezonní práce
de temporada
Kontrakttype
Kde budu dostávat výplatu?
¿Cuándo se cobra?
Spørg hvornår du får løn
Rád/a bych žádal/a o _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Bed om ferie
mateřská dovolená
la baja por maternidad
Ferietype
otcovská dovolená
la baja por paternidad
Ferietype
nemocenská
la baja por enfermedad
Ferietype
volný den
días libres
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Spørg til skat
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kdo mi dá vědět ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
výše kolik dostanu zpátky
¿Cuánto me sale a devolver?
Muligheder for selvangivelse
jestliže musím zaplatit více daní
¿Cuánto me sale a pagar?
Muligheder for selvangivelse