Thai | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Mohu legálně pracovat v [country]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Spørg om du kan arbejde i det land
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Potřebuji pracovní povolení?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Jaká je národní minimální mzda?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Spørg efter mindstelønnen i landet
Já jsem ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Angiv din beskæftigelsesstatus
zaměstnaný
ผู้มีงานทำ
Type af beskæftigelsesstatus
nezaměstnaný
ผู้ว่างงาน
Type af beskæftigelsesstatus
podnikatel
ผู้ประกอบการ
Type af beskæftigelsesstatus
osoba samostatně výdělečně činná
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type af beskæftigelsesstatus
stážista
เด็กฝึกงาน
Type af beskæftigelsesstatus
dobrovolník
อาสาสมัคร
Type af beskæftigelsesstatus
poradce
ที่ปรึกษา
Type af beskæftigelsesstatus
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Forhør dig om kontrakttypen
Mám ______________ smlouvu.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Angiv hvilken type kontrakt du har
na plný úvazek
เต็มเวลา
Type kontrakt
na poloviční úvazek
นอกเวลา
Kontrakttype
na dobu určitou
มีกำหนดเวลา
Kontrakttype
trvalá pozice
พนักงานประจำ
Kontrakttype
sezonní práce
ตามช่วงเวลา
Kontrakttype
Kde budu dostávat výplatu?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Spørg hvornår du får løn
Rád/a bych žádal/a o _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Bed om ferie
mateřská dovolená
การลาคลอด
Ferietype
otcovská dovolená
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Ferietype
nemocenská
การลาป่วย
Ferietype
volný den
การหยุดงานเอง
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Rád/a bych vědel/a více o daních.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Spørg til skat
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Kdo mi dá vědět ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
výše kolik dostanu zpátky
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Muligheder for selvangivelse
jestliže musím zaplatit více daní
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Muligheder for selvangivelse