fransk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

[ülke] için çalışma iznim var mı?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Spørg om du kan arbejde i det land
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Asgari ücret ne kadar?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Ben ___________________.
Je suis ___________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
çalışıyorum
employé(e)
Type af beskæftigelsesstatus
işsizim
au chômage
Type af beskæftigelsesstatus
girişimciyim
entrepreneur
Type af beskæftigelsesstatus
serbest meslek sahibiyim
travailleur indépendant
Type af beskæftigelsesstatus
stajyerim
stagiaire
Type af beskæftigelsesstatus
gönüllüyüm
bénévole
Type af beskæftigelsesstatus
danışmanım
consultant(e)
Type af beskæftigelsesstatus
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Forhør dig om kontrakttypen
Sözleşmem ______________.
J'ai un contrat ___________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
tam zamanlı
à temps plein
Type kontrakt
yarı zamanlı
à temps partiel
Kontrakttype
süreli sözleşme
en C.D.D.
Kontrakttype
kalıcı
en C.D.I.
Kontrakttype
mevsimlik
saisonnier
Kontrakttype
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Spørg hvornår du får løn
_________ için başvurmak istiyorum.
Je voudrais _________.
Bed om ferie
annelik izni
un congé maternité
Ferietype
babalık izni
un congé paternité
Ferietype
hastalık izni
un congé maladie
Ferietype
günlük izin
des congés
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Spørg til skat
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Qui me préviendra ________________ ?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
geri ödeme miktarı
du montant qui me sera remboursé
Muligheder for selvangivelse
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
si je dois payer davantage d'impôts
Muligheder for selvangivelse