kinesisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Kann ich in [Land] arbeiten?
请问我可以在【国家】工作吗?
Spørg om du kan arbejde i det land
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
请问我需要工作许可证吗?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
全国最低工资是多少?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Ich bin _________________.
我是___________________ 。
Angiv din beskæftigelsesstatus
im Beruf
雇佣
Type af beskæftigelsesstatus
arbeitslos
待业
Type af beskæftigelsesstatus
Unternehmer
企业家
Type af beskæftigelsesstatus
freischaffend
自雇者
Type af beskæftigelsesstatus
Praktikant
实习生
Type af beskæftigelsesstatus
Ehrenamtlicher
志愿者
Type af beskæftigelsesstatus
Berater
顾问
Type af beskæftigelsesstatus
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
我想要以自由职业者身份登记。
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
你提供哪种类型的工作合同?
Forhør dig om kontrakttypen
Ich habe einen ____________ Vertrag.
我有一个______________合同。
Angiv hvilken type kontrakt du har
Vollzeit-
全职
Type kontrakt
Teilzeit-
兼职
Kontrakttype
befristeten
定期合同
Kontrakttype
unbefristeten
永久合同
Kontrakttype
saisonal befristeten
季节性合同
Kontrakttype
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
我什么时候能拿到我的工资?
Spørg hvornår du får løn
Ich würde gern____________ beantragen.
我想要_________。
Bed om ferie
Mutterschaftszeit
产假
Ferietype
Vaterschaftsurlaub
陪产假
Ferietype
Krankenzeit
病假
Ferietype
Urlaubstage
请假
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
我想要了解纳税的相关信息。
Spørg til skat
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
我想要申报我的收入。
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Wer informiert mich über____________?
谁会告诉我______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
die Höhe der Rückzahlung
我的税收返还是多少
Muligheder for selvangivelse
eventuell fällige Nachzahlungen
我是否要交更多税
Muligheder for selvangivelse