tjekkisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Kann ich in [Land] arbeiten?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Potřebuji pracovní povolení?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Jaká je národní minimální mzda?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Ich bin _________________.
Já jsem ___________________ .
Angiv din beskæftigelsesstatus
im Beruf
zaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
arbeitslos
nezaměstnaný
Type af beskæftigelsesstatus
Unternehmer
podnikatel
Type af beskæftigelsesstatus
freischaffend
osoba samostatně výdělečně činná
Type af beskæftigelsesstatus
Praktikant
stážista
Type af beskæftigelsesstatus
Ehrenamtlicher
dobrovolník
Type af beskæftigelsesstatus
Berater
poradce
Type af beskæftigelsesstatus
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Forhør dig om kontrakttypen
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Mám ______________ smlouvu.
Angiv hvilken type kontrakt du har
Vollzeit-
na plný úvazek
Type kontrakt
Teilzeit-
na poloviční úvazek
Kontrakttype
befristeten
na dobu určitou
Kontrakttype
unbefristeten
trvalá pozice
Kontrakttype
saisonal befristeten
sezonní práce
Kontrakttype
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Kde budu dostávat výplatu?
Spørg hvornår du får løn
Ich würde gern____________ beantragen.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Bed om ferie
Mutterschaftszeit
mateřská dovolená
Ferietype
Vaterschaftsurlaub
otcovská dovolená
Ferietype
Krankenzeit
nemocenská
Ferietype
Urlaubstage
volný den
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Spørg til skat
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Wer informiert mich über____________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
die Höhe der Rückzahlung
výše kolik dostanu zpátky
Muligheder for selvangivelse
eventuell fällige Nachzahlungen
jestliže musím zaplatit více daní
Muligheder for selvangivelse