arabisk | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟
Spørg om du kan arbejde i det land
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل؟
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
هل أنا بحاجة لإذن للعمل
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
ما هو الأجر الأدنى في تلك البلاد؟
Spørg efter mindstelønnen i landet
Tôi __________.
أنا________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
có việc làm
موظف
Type af beskæftigelsesstatus
Không có việc làm
غير موظف
Type af beskæftigelsesstatus
doanh nhân
رائد أعمال
Type af beskæftigelsesstatus
tự làm chủ
أعمل بمفردي
Type af beskæftigelsesstatus
thực tập sinh
متدرب
Type af beskæftigelsesstatus
tình nguyện viên
متطوع
Type af beskæftigelsesstatus
tư vấn viên
مستشار
Type af beskæftigelsesstatus
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
ما هو نوع عقد العمل لديكم؟
Forhør dig om kontrakttypen
Tôi có hợp đồng _________.
إنني أعمل بموجب عقد____________________.
Angiv hvilken type kontrakt du har
toàn thời gian
دوام كامل
Type kontrakt
bán thời gian
دوام جزئي
Kontrakttype
hạn định
لمدة محدودة
Kontrakttype
lâu dài
دائم
Kontrakttype
thời vụ
موسمي
Kontrakttype
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
متى سأحصل على شيك الراتب؟
Spørg hvornår du får løn
Tôi muốn hỏi về___________.
أرغب في طلب _______________.
Bed om ferie
nghỉ sinh đẻ
إجازة امومة
Ferietype
nghỉ làm cha
إجازة أبوة
Ferietype
nghỉ ốm
إجازة مرضية
Ferietype
ngày nghỉ
أيام عطلة
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.
Spørg til skat
Tôi muốn báo cáo thu nhập
أود الإعلام عن مكتسباتي
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات الضرائب
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
متى الموعد النهائي لإرسال عائدات الضرائب؟
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب في الوقت المحدد؟
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
من سيعلمني______________________؟
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
كم مبلغ الإعادة
Muligheder for selvangivelse
tôi có nợ tiền thuế hay không
إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
Muligheder for selvangivelse