esperanto | Fraser - Immigration | Arbejde

Arbejde - Generelt

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Spørg om du kan arbejde i det land
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Spørg om du skal bruge et cpr-nummer før du begynder at arbejde
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Spørg om du behøver en arbejdstilladelse
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Spørg efter mindstelønnen i landet
Tôi __________.
Mi estas ________________.
Angiv din beskæftigelsesstatus
có việc làm
dungata
Type af beskæftigelsesstatus
Không có việc làm
senlabora
Type af beskæftigelsesstatus
doanh nhân
entreprenisto
Type af beskæftigelsesstatus
tự làm chủ
memdungito
Type af beskæftigelsesstatus
thực tập sinh
internulo
Type af beskæftigelsesstatus
tình nguyện viên
volontulo
Type af beskæftigelsesstatus
tư vấn viên
konsilisto
Type af beskæftigelsesstatus
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Angiv at du gerne vil registreres som professionel freelancer

Arbejde - Kontrakter

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Forhør dig om kontrakttypen
Tôi có hợp đồng _________.
Mi havas____________ kontrakton.
Angiv hvilken type kontrakt du har
toàn thời gian
plentempan
Type kontrakt
bán thời gian
parttempan
Kontrakttype
hạn định
limigitan
Kontrakttype
lâu dài
permanentan
Kontrakttype
thời vụ
sezonan
Kontrakttype
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Spørg hvornår du får løn
Tôi muốn hỏi về___________.
Mi ŝatus peti _________.
Bed om ferie
nghỉ sinh đẻ
akuŝferion
Ferietype
nghỉ làm cha
akuŝferion (por patro)
Ferietype
nghỉ ốm
malsanan salajron
Ferietype
ngày nghỉ
feritagojn
Ferietype

Arbejde - Selvangivelse

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Spørg til skat
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Angiv at du gerne vil melde din indtjening
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Angiv at du gerne vil hyre en revisor til at hjælpe dig med din selvangivelse
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Spørg hvornår der er deadline for at sende din selvangivelse
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Spørg om der er bøder, hvis du ikke sender din selvangivelse til tiden
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Kiu diros min ______________?
Spørg hvem der vil informere dig, hvis du er berettiget til tilbagebetaling eller hvis du skal betale mere i skat
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
kiom mia repago estas
Muligheder for selvangivelse
tôi có nợ tiền thuế hay không
se mi ŝuldas pli imposton
Muligheder for selvangivelse