italiensk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Vorrei aprire un conto corrente.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Kan jeg åbne en bankkonto online?
Posso aprire un conto corrente online?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
girokonto
conto corrente
Bankkontitype
opsparingskonto
conto di risparmio
Bankkontitype
personlig konto
conto personale
Bankkontitype
fælleskonto
conto cointestato
Bankkontitype
børnekonto
conto per bambini
Bankkontitype
udenlandsk valuta konto
conto in valuta estera
Bankkontitype
erhvervskonto
conto aziendale
Bankkontitype
studiekonto
conto per studenti
Bankkontitype
Er der månedlige omkostninger?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Modtager jeg et checkhæfte?
Riceverò un libretto degli assegni?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
Hvad er opsparingsrenten?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Spørg om information om opsparingsrenten
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
Jeg har mistet mit kreditkort
Ho smarrito la mia carta di credito
Angiv at du har mistet dit kreditkort
Mit kreditkort er blevet stjålet.
La mia carta di credito è stata rubata
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Kan I spærre min konto?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Spørg om banken kan spærre din konto
Jeg har brug for et nyt kort.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

Jeg vil gerne have information om lån.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Spørg om information om lån
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Qual è il tasso d'interesse?
Spørg om information om rentesatsen
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Spørg om information om prioritetslån
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
Jeg køber mit første hjem.
Sto comprando la mia prima casa.
Angiv at du køber dit første hjem
Jeg køber en anden ejendom.
Sto comprando una seconda proprietà.
Angiv at du køber din anden ejendom
Jeg vil gerne genlåne.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Angiv at du ønsker at genlåne
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
Min samlede årsindkomst er ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
Indboforsikring
assicurazione sulla casa
Forsikringstype
Rejseforsikring
assicurazione viaggi
Forsikringstype
Livsforsikring
assicurazione sulla vita
Forsikringstype
Sygeforsikring
assicurazione sanitaria
Forsikringstype
Bilforsikring
assicurazione auto
Forsikringstype
Husdyrsforsikring
assicurazione per gli animali domestici
Forsikringstype
Tyveriforsikring
assicurazione contro il furto
Forsikringstype
Prioritetslånsbeskyttelse
protezione mutuo
Forsikringstype
Studenterforsikring
assicurazione sui beni degli studenti
Forsikringstype
Gruppeforsikring
polizza collettiva
Forsikringstype
Skadesforsikring
assicurazione sui titoli di proprietà
Forsikringstype
Oversvømmelsesforsikring
assicurazione contro le inondazioni
Forsikringstype
Brandforsikring
assicurazione contro gli incendi
Forsikringstype
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
Hvor meget koster forsikringen?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Spørg hvor meget forsikringen koster