vietnamesisk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Kan jeg åbne en bankkonto online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Bạn có những loại thẻ nào?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
girokonto
tài khoản hiện tại
Bankkontitype
opsparingskonto
tài khoản tiết kiệm
Bankkontitype
personlig konto
tài khoản cá nhân
Bankkontitype
fælleskonto
tài khoản chung
Bankkontitype
børnekonto
tài khoản con
Bankkontitype
udenlandsk valuta konto
tài khoản ngoại tệ
Bankkontitype
erhvervskonto
tài khoản kinh doanh
Bankkontitype
studiekonto
tài khoản sinh viên
Bankkontitype
Er der månedlige omkostninger?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Modtager jeg et checkhæfte?
Tôi có sổ tài khoản không?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
Hvad er opsparingsrenten?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Spørg om information om opsparingsrenten
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
Jeg har mistet mit kreditkort
Tôi mất thẻ tín dụng
Angiv at du har mistet dit kreditkort
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Kan I spærre min konto?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Spørg om banken kan spærre din konto
Jeg har brug for et nyt kort.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

Jeg vil gerne have information om lån.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Spørg om information om lån
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Spørg om information om rentesatsen
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Spørg om information om prioritetslån
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
Jeg køber mit første hjem.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Angiv at du køber dit første hjem
Jeg køber en anden ejendom.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Angiv at du køber din anden ejendom
Jeg vil gerne genlåne.
Tôi muốn thế chấp
Angiv at du ønsker at genlåne
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Tôi mua tài sản để cho
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
Min samlede årsindkomst er ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Angiv at du er interesseret i en forsikring
Indboforsikring
Bảo hiểm hộ gia đình
Forsikringstype
Rejseforsikring
bảo hiểm du lịch
Forsikringstype
Livsforsikring
bảo hiểm nhân thọ
Forsikringstype
Sygeforsikring
bảo hiểm sức khỏe
Forsikringstype
Bilforsikring
bảo hiểm ô tô
Forsikringstype
Husdyrsforsikring
bảo hiểm thú nuôi
Forsikringstype
Tyveriforsikring
bảo hiểm trộm cắp
Forsikringstype
Prioritetslånsbeskyttelse
bảo hiểm thế chấp
Forsikringstype
Studenterforsikring
bảo hiểm tài sản sinh viên
Forsikringstype
Gruppeforsikring
bảo hiểm nhóm
Forsikringstype
Skadesforsikring
bảo hiểm tài sản
Forsikringstype
Oversvømmelsesforsikring
bảo hiểm lũ lụt
Forsikringstype
Brandforsikring
bảo hiểm hỏa hoạn
Forsikringstype
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
Hvor meget koster forsikringen?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Spørg hvor meget forsikringen koster