fransk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
What are the fees if I use external ATMs?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

I would like to open a bank account.
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
I would like to close my bank account.
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Can I open a bank account online?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Will I get a debit card or a credit card?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Can I use banking on my cell?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
What types of bank accounts do you have?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
current account
compte courant
Bankkontitype
savings account
compte d'épargne
Bankkontitype
personal account
compte personnel
Bankkontitype
joint account
compte commun
Bankkontitype
children's account
livret jeune
Bankkontitype
foreign currency account
compte en devise étrangère
Bankkontitype
business account
compte professionnel
Bankkontitype
student account
compte pour les étudiants
Bankkontitype
Are there any monthly fees?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
What are the commissions for international transfers?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Do I get a checkbook?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
What is the savings interest rate?
Quel est le taux d'intérêt ?
Spørg om information om opsparingsrenten
In what ways can you protect me from frauds?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
I lost my credit card.
J'ai perdu ma carte bancaire.
Angiv at du har mistet dit kreditkort
My credit card was stolen.
Ma carte bancaire a été volée.
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Can you block my account?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Spørg om banken kan spærre din konto
I need a replacement card.
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

I would like to have some information about loans.
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Spørg om information om lån
What can you tell me about the interest rate?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Spørg om information om rentesatsen
I would like to have some information about mortgages.
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Spørg om information om prioritetslån
I would like to speak with a mortgage advisor.
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
I am buying my first home.
J'achète ma première propriété.
Angiv at du køber dit første hjem
I am buying a second property.
J’achète une seconde propriété.
Angiv at du køber din anden ejendom
I would like to remortgage.
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Angiv at du ønsker at genlåne
I would like to review my existing mortgage.
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
I am buying a property to let.
J'achète une propriété à mettre en location.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
My gross annual income is ______.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

I would like to purchase insurance.
Je voudrais souscrire à une assurance.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
home/household insurance
assurance habitation
Forsikringstype
travel insurance
assurance voyage
Forsikringstype
life insurance
assurance vie
Forsikringstype
health insurance
assurance maladie
Forsikringstype
car insurance
assurance auto
Forsikringstype
pet insurance
assurance vétérinaire
Forsikringstype
theft insurance
assurance vol
Forsikringstype
mortgage protection
protection hypothécaire
Forsikringstype
student possessions
assurance étudiant
Forsikringstype
group insurance
assurance collective
Forsikringstype
property insurance
assurance de biens
Forsikringstype
flood insurance
assurance inondation
Forsikringstype
fire insurance
assurance incendie
Forsikringstype
For how many months will I be covered?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
What is the price for the insurance?
Quel est le coût de l'assurance ?
Spørg hvor meget forsikringen koster