italiensk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
What are the fees if I use external ATMs?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

I would like to open a bank account.
Vorrei aprire un conto corrente.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
I would like to close my bank account.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Can I open a bank account online?
Posso aprire un conto corrente online?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Will I get a debit card or a credit card?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Can I use banking on my cell?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
What types of bank accounts do you have?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
current account
conto corrente
Bankkontitype
savings account
conto di risparmio
Bankkontitype
personal account
conto personale
Bankkontitype
joint account
conto cointestato
Bankkontitype
children's account
conto per bambini
Bankkontitype
foreign currency account
conto in valuta estera
Bankkontitype
business account
conto aziendale
Bankkontitype
student account
conto per studenti
Bankkontitype
Are there any monthly fees?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
What are the commissions for international transfers?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Do I get a checkbook?
Riceverò un libretto degli assegni?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
What is the savings interest rate?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Spørg om information om opsparingsrenten
In what ways can you protect me from frauds?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
I lost my credit card.
Ho smarrito la mia carta di credito
Angiv at du har mistet dit kreditkort
My credit card was stolen.
La mia carta di credito è stata rubata
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Can you block my account?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Spørg om banken kan spærre din konto
I need a replacement card.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

I would like to have some information about loans.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Spørg om information om lån
What can you tell me about the interest rate?
Qual è il tasso d'interesse?
Spørg om information om rentesatsen
I would like to have some information about mortgages.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Spørg om information om prioritetslån
I would like to speak with a mortgage advisor.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
I am buying my first home.
Sto comprando la mia prima casa.
Angiv at du køber dit første hjem
I am buying a second property.
Sto comprando una seconda proprietà.
Angiv at du køber din anden ejendom
I would like to remortgage.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Angiv at du ønsker at genlåne
I would like to review my existing mortgage.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
I am buying a property to let.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
My gross annual income is ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

I would like to purchase insurance.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
home/household insurance
assicurazione sulla casa
Forsikringstype
travel insurance
assicurazione viaggi
Forsikringstype
life insurance
assicurazione sulla vita
Forsikringstype
health insurance
assicurazione sanitaria
Forsikringstype
car insurance
assicurazione auto
Forsikringstype
pet insurance
assicurazione per gli animali domestici
Forsikringstype
theft insurance
assicurazione contro il furto
Forsikringstype
mortgage protection
protezione mutuo
Forsikringstype
student possessions
assicurazione sui beni degli studenti
Forsikringstype
group insurance
polizza collettiva
Forsikringstype
property insurance
assicurazione sui titoli di proprietà
Forsikringstype
flood insurance
assicurazione contro le inondazioni
Forsikringstype
fire insurance
assicurazione contro gli incendi
Forsikringstype
For how many months will I be covered?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
What is the price for the insurance?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Spørg hvor meget forsikringen koster