portugisisk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
What are the fees if I use external ATMs?
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

I would like to open a bank account.
Gostaria de abrir uma conta bancária.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
I would like to close my bank account.
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Can I open a bank account online?
Posso abrir uma conta pela internet?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Will I get a debit card or a credit card?
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Can I use banking on my cell?
Posso usar o banco pelo celular?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
What types of bank accounts do you have?
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
current account
conta corrente
Bankkontitype
savings account
conta de poupança
Bankkontitype
personal account
conta pessoal
Bankkontitype
joint account
conta conjunta
Bankkontitype
children's account
conta para crianças
Bankkontitype
foreign currency account
conta de moeda estrangeira
Bankkontitype
business account
conta empresarial
Bankkontitype
student account
conta estudantil
Bankkontitype
Are there any monthly fees?
Existem taxas mensais?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
What are the commissions for international transfers?
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Do I get a checkbook?
Vou receber um talão de cheques?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
What is the savings interest rate?
Qual é a taxa de juros da poupança?
Spørg om information om opsparingsrenten
In what ways can you protect me from frauds?
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
I lost my credit card.
Perdi meu cartão de crédito.
Angiv at du har mistet dit kreditkort
My credit card was stolen.
Meu cartão de crédito foi roubado.
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Can you block my account?
Você pode bloquear minha conta?
Spørg om banken kan spærre din konto
I need a replacement card.
Preciso de um cartão de reposição.
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

I would like to have some information about loans.
Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Spørg om information om lån
What can you tell me about the interest rate?
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Spørg om information om rentesatsen
I would like to have some information about mortgages.
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Spørg om information om prioritetslån
I would like to speak with a mortgage advisor.
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
I am buying my first home.
Estou comprando minha primeira casa própria.
Angiv at du køber dit første hjem
I am buying a second property.
Estou comprando uma segunda propriedade.
Angiv at du køber din anden ejendom
I would like to remortgage.
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Angiv at du ønsker at genlåne
I would like to review my existing mortgage.
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
I am buying a property to let.
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
My gross annual income is ______.
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

I would like to purchase insurance.
Gostaria de contratar um seguro.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
home/household insurance
seguro de habitação
Forsikringstype
travel insurance
seguro de viagem
Forsikringstype
life insurance
seguro de vida
Forsikringstype
health insurance
seguro de saúde
Forsikringstype
car insurance
seguro automóvel
Forsikringstype
pet insurance
seguro saúde animal
Forsikringstype
theft insurance
seguro contra roubo
Forsikringstype
mortgage protection
seguro de proteção sobre a hipoteca
Forsikringstype
student possessions
seguro estudantil
Forsikringstype
group insurance
seguro de grupo
Forsikringstype
property insurance
seguro de propriedade
Forsikringstype
flood insurance
seguro contra inundações
Forsikringstype
fire insurance
seguro contra incêndio
Forsikringstype
For how many months will I be covered?
Por quantos meses dura a cobertura?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
What is the price for the insurance?
Qual é o custo do seguro?
Spørg hvor meget forsikringen koster