russisk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
What are the fees if I use external ATMs?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

I would like to open a bank account.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
I would like to close my bank account.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Can I open a bank account online?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Will I get a debit card or a credit card?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Can I use banking on my cell?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
What types of bank accounts do you have?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
current account
текущий счет
Bankkontitype
savings account
сберегательный счет
Bankkontitype
personal account
личный счет
Bankkontitype
joint account
совместный счет
Bankkontitype
children's account
детский счет
Bankkontitype
foreign currency account
валютный счет
Bankkontitype
business account
счет предприятия
Bankkontitype
student account
студенческий счет
Bankkontitype
Are there any monthly fees?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
What are the commissions for international transfers?
Какие комиссии для международных трансферов?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Do I get a checkbook?
Я получу чековую книжку?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
What is the savings interest rate?
Каков процент накопления?
Spørg om information om opsparingsrenten
In what ways can you protect me from frauds?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
I lost my credit card.
Я потерял(а) кредитную карту.
Angiv at du har mistet dit kreditkort
My credit card was stolen.
Моя кредитная карта была украдена.
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Can you block my account?
Вы можете заблокировать мой счет?
Spørg om banken kan spærre din konto
I need a replacement card.
Мне нужна карта для замены.
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

I would like to have some information about loans.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Spørg om information om lån
What can you tell me about the interest rate?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Spørg om information om rentesatsen
I would like to have some information about mortgages.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Spørg om information om prioritetslån
I would like to speak with a mortgage advisor.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
I am buying my first home.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Angiv at du køber dit første hjem
I am buying a second property.
Я покупаю вторую собственность.
Angiv at du køber din anden ejendom
I would like to remortgage.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Angiv at du ønsker at genlåne
I would like to review my existing mortgage.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
I am buying a property to let.
Я покупаю собственность для аренды.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
My gross annual income is ______.
Мой годовой доход________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

I would like to purchase insurance.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
home/household insurance
Страхование дома
Forsikringstype
travel insurance
Туристическое страхование
Forsikringstype
life insurance
страхование жизни
Forsikringstype
health insurance
Медицинское страхование
Forsikringstype
car insurance
Страхование автомобиля
Forsikringstype
pet insurance
Страхование домашних животных
Forsikringstype
theft insurance
страхование от кражи
Forsikringstype
mortgage protection
защита ипотеки
Forsikringstype
student possessions
студенческая страховка
Forsikringstype
group insurance
групповое страхование
Forsikringstype
property insurance
страхование собственности
Forsikringstype
flood insurance
страхование от наводнений
Forsikringstype
fire insurance
страхование от пожара
Forsikringstype
For how many months will I be covered?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
What is the price for the insurance?
Сколько стоит страховка?
Spørg hvor meget forsikringen koster