spansk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
What are the fees if I use external ATMs?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

I would like to open a bank account.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
I would like to close my bank account.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Can I open a bank account online?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Will I get a debit card or a credit card?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Can I use banking on my cell?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
What types of bank accounts do you have?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
current account
cuenta corriente
Bankkontitype
savings account
cuenta de ahorros
Bankkontitype
personal account
cuenta personal
Bankkontitype
joint account
cuenta conjunta
Bankkontitype
children's account
cuenta infantil
Bankkontitype
foreign currency account
cuenta en moneda extranjera
Bankkontitype
business account
cuenta comercial
Bankkontitype
student account
cuenta para estudiantes
Bankkontitype
Are there any monthly fees?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
What are the commissions for international transfers?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Do I get a checkbook?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
What is the savings interest rate?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Spørg om information om opsparingsrenten
In what ways can you protect me from frauds?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
I lost my credit card.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Angiv at du har mistet dit kreditkort
My credit card was stolen.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Can you block my account?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Spørg om banken kan spærre din konto
I need a replacement card.
Necesito una tarjeta nueva.
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

I would like to have some information about loans.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Spørg om information om lån
What can you tell me about the interest rate?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Spørg om information om rentesatsen
I would like to have some information about mortgages.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Spørg om information om prioritetslån
I would like to speak with a mortgage advisor.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
I am buying my first home.
Me voy a comprar mi primera casa.
Angiv at du køber dit første hjem
I am buying a second property.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Angiv at du køber din anden ejendom
I would like to remortgage.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Angiv at du ønsker at genlåne
I would like to review my existing mortgage.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
I am buying a property to let.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
My gross annual income is ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

I would like to purchase insurance.
Me gustaría contratar un seguro.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
home/household insurance
seguro de hogar
Forsikringstype
travel insurance
seguro de viaje
Forsikringstype
life insurance
seguro de vida
Forsikringstype
health insurance
seguro de salud
Forsikringstype
car insurance
seguro de coche
Forsikringstype
pet insurance
seguro de mascotas
Forsikringstype
theft insurance
seguro de robo
Forsikringstype
mortgage protection
seguro hipotecario
Forsikringstype
student possessions
seguro de bienes para estudiantes
Forsikringstype
group insurance
seguro colectivo
Forsikringstype
property insurance
seguro de bienes
Forsikringstype
flood insurance
seguro de inundaciones
Forsikringstype
fire insurance
seguro de incendios
Forsikringstype
For how many months will I be covered?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
What is the price for the insurance?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Spørg hvor meget forsikringen koster