tysk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
What are the fees if I use external ATMs?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

I would like to open a bank account.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
I would like to close my bank account.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Can I open a bank account online?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Will I get a debit card or a credit card?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Can I use banking on my cell?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
What types of bank accounts do you have?
Was für Kontotypen gibt es?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
current account
Girokonto
Bankkontitype
savings account
Sparkonto
Bankkontitype
personal account
Privatkonto
Bankkontitype
joint account
Gemeinschaftskonto
Bankkontitype
children's account
Kinderkonto
Bankkontitype
foreign currency account
Konto für fremde Währungen
Bankkontitype
business account
Businesskonto
Bankkontitype
student account
Studentenkonto
Bankkontitype
Are there any monthly fees?
Fallen monatlich Gebühren an?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
What are the commissions for international transfers?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Do I get a checkbook?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
What is the savings interest rate?
Wie ist der Zinssatz?
Spørg om information om opsparingsrenten
In what ways can you protect me from frauds?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
I lost my credit card.
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Angiv at du har mistet dit kreditkort
My credit card was stolen.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Can you block my account?
Können Sie mein Konto sperren?
Spørg om banken kan spærre din konto
I need a replacement card.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

I would like to have some information about loans.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Spørg om information om lån
What can you tell me about the interest rate?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Spørg om information om rentesatsen
I would like to have some information about mortgages.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Spørg om information om prioritetslån
I would like to speak with a mortgage advisor.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
I am buying my first home.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Angiv at du køber dit første hjem
I am buying a second property.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Angiv at du køber din anden ejendom
I would like to remortgage.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Angiv at du ønsker at genlåne
I would like to review my existing mortgage.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
I am buying a property to let.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
My gross annual income is ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

I would like to purchase insurance.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
home/household insurance
Hausratsversicherung
Forsikringstype
travel insurance
Reiseversicherung
Forsikringstype
life insurance
Lebensversicherung
Forsikringstype
health insurance
Krankenversicherug
Forsikringstype
car insurance
KFZ-Versicherung
Forsikringstype
pet insurance
Versicherung für Haustiere
Forsikringstype
theft insurance
Diebstahlversicherung
Forsikringstype
mortgage protection
Hypothekenversicherung
Forsikringstype
student possessions
Studentenversicherung
Forsikringstype
group insurance
Gruppenversicherung
Forsikringstype
property insurance
Sachversicherung
Forsikringstype
flood insurance
Flutschutzversicherung
Forsikringstype
fire insurance
Brandschutzversicherung
Forsikringstype
For how many months will I be covered?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
What is the price for the insurance?
Was kostet die Versicherung?
Spørg hvor meget forsikringen koster