vietnamesisk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
What are the fees if I use external ATMs?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

I would like to open a bank account.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
I would like to close my bank account.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Can I open a bank account online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Will I get a debit card or a credit card?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Can I use banking on my cell?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
What types of bank accounts do you have?
Bạn có những loại thẻ nào?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
current account
tài khoản hiện tại
Bankkontitype
savings account
tài khoản tiết kiệm
Bankkontitype
personal account
tài khoản cá nhân
Bankkontitype
joint account
tài khoản chung
Bankkontitype
children's account
tài khoản con
Bankkontitype
foreign currency account
tài khoản ngoại tệ
Bankkontitype
business account
tài khoản kinh doanh
Bankkontitype
student account
tài khoản sinh viên
Bankkontitype
Are there any monthly fees?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
What are the commissions for international transfers?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Do I get a checkbook?
Tôi có sổ tài khoản không?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
What is the savings interest rate?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Spørg om information om opsparingsrenten
In what ways can you protect me from frauds?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
I lost my credit card.
Tôi mất thẻ tín dụng
Angiv at du har mistet dit kreditkort
My credit card was stolen.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Can you block my account?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Spørg om banken kan spærre din konto
I need a replacement card.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

I would like to have some information about loans.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Spørg om information om lån
What can you tell me about the interest rate?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Spørg om information om rentesatsen
I would like to have some information about mortgages.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Spørg om information om prioritetslån
I would like to speak with a mortgage advisor.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
I am buying my first home.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Angiv at du køber dit første hjem
I am buying a second property.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Angiv at du køber din anden ejendom
I would like to remortgage.
Tôi muốn thế chấp
Angiv at du ønsker at genlåne
I would like to review my existing mortgage.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
I am buying a property to let.
Tôi mua tài sản để cho
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
My gross annual income is ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

I would like to purchase insurance.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Angiv at du er interesseret i en forsikring
home/household insurance
Bảo hiểm hộ gia đình
Forsikringstype
travel insurance
bảo hiểm du lịch
Forsikringstype
life insurance
bảo hiểm nhân thọ
Forsikringstype
health insurance
bảo hiểm sức khỏe
Forsikringstype
car insurance
bảo hiểm ô tô
Forsikringstype
pet insurance
bảo hiểm thú nuôi
Forsikringstype
theft insurance
bảo hiểm trộm cắp
Forsikringstype
mortgage protection
bảo hiểm thế chấp
Forsikringstype
student possessions
bảo hiểm tài sản sinh viên
Forsikringstype
group insurance
bảo hiểm nhóm
Forsikringstype
property insurance
bảo hiểm tài sản
Forsikringstype
flood insurance
bảo hiểm lũ lụt
Forsikringstype
fire insurance
bảo hiểm hỏa hoạn
Forsikringstype
For how many months will I be covered?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
What is the price for the insurance?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Spørg hvor meget forsikringen koster