engelsk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
What are the fees if I use external ATMs?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

Vorrei aprire un conto corrente.
I would like to open a bank account.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
I would like to close my bank account.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Posso aprire un conto corrente online?
Can I open a bank account online?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Will I get a debit card or a credit card?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Can I use banking on my cell?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
What types of bank accounts do you have?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
conto corrente
current account
Bankkontitype
conto di risparmio
savings account
Bankkontitype
conto personale
personal account
Bankkontitype
conto cointestato
joint account
Bankkontitype
conto per bambini
children's account
Bankkontitype
conto in valuta estera
foreign currency account
Bankkontitype
conto aziendale
business account
Bankkontitype
conto per studenti
student account
Bankkontitype
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Are there any monthly fees?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
What are the commissions for international transfers?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Riceverò un libretto degli assegni?
Do I get a checkbook?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
What is the savings interest rate?
Spørg om information om opsparingsrenten
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
In what ways can you protect me from frauds?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
Ho smarrito la mia carta di credito
I lost my credit card.
Angiv at du har mistet dit kreditkort
La mia carta di credito è stata rubata
My credit card was stolen.
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Potete bloccare il mio conto corrente?
Can you block my account?
Spørg om banken kan spærre din konto
Ho bisogno di una carta sostitutiva
I need a replacement card.
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
I would like to have some information about loans.
Spørg om information om lån
Qual è il tasso d'interesse?
What can you tell me about the interest rate?
Spørg om information om rentesatsen
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
I would like to have some information about mortgages.
Spørg om information om prioritetslån
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
Sto comprando la mia prima casa.
I am buying my first home.
Angiv at du køber dit første hjem
Sto comprando una seconda proprietà.
I am buying a second property.
Angiv at du køber din anden ejendom
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
I would like to remortgage.
Angiv at du ønsker at genlåne
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
I would like to review my existing mortgage.
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
Sto acquistando una proprietà da affittare.
I am buying a property to let.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
Il mio reddito lordo annuo è ________.
My gross annual income is ______.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
I would like to purchase insurance.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
assicurazione sulla casa
home/household insurance
Forsikringstype
assicurazione viaggi
travel insurance
Forsikringstype
assicurazione sulla vita
life insurance
Forsikringstype
assicurazione sanitaria
health insurance
Forsikringstype
assicurazione auto
car insurance
Forsikringstype
assicurazione per gli animali domestici
pet insurance
Forsikringstype
assicurazione contro il furto
theft insurance
Forsikringstype
protezione mutuo
mortgage protection
Forsikringstype
assicurazione sui beni degli studenti
student possessions
Forsikringstype
polizza collettiva
group insurance
Forsikringstype
assicurazione sui titoli di proprietà
property insurance
Forsikringstype
assicurazione contro le inondazioni
flood insurance
Forsikringstype
assicurazione contro gli incendi
fire insurance
Forsikringstype
Per quanti mesi sarò coperto/a?
For how many months will I be covered?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
Qual è il costo dell'assicurazione?
What is the price for the insurance?
Spørg hvor meget forsikringen koster