hindi | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

Vorrei aprire un conto corrente.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Posso aprire un conto corrente online?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
conto corrente
Bankkontitype
conto di risparmio
Bankkontitype
conto personale
Bankkontitype
conto cointestato
Bankkontitype
conto per bambini
Bankkontitype
conto in valuta estera
Bankkontitype
conto aziendale
Bankkontitype
conto per studenti
Bankkontitype
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Riceverò un libretto degli assegni?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Spørg om information om opsparingsrenten
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
Ho smarrito la mia carta di credito
Angiv at du har mistet dit kreditkort
La mia carta di credito è stata rubata
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Potete bloccare il mio conto corrente?
Spørg om banken kan spærre din konto
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Spørg om information om lån
Qual è il tasso d'interesse?
Spørg om information om rentesatsen
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Spørg om information om prioritetslån
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
Sto comprando la mia prima casa.
Angiv at du køber dit første hjem
Sto comprando una seconda proprietà.
Angiv at du køber din anden ejendom
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Angiv at du ønsker at genlåne
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
assicurazione sulla casa
Forsikringstype
assicurazione viaggi
Forsikringstype
assicurazione sulla vita
Forsikringstype
assicurazione sanitaria
Forsikringstype
assicurazione auto
Forsikringstype
assicurazione per gli animali domestici
Forsikringstype
assicurazione contro il furto
Forsikringstype
protezione mutuo
Forsikringstype
assicurazione sui beni degli studenti
Forsikringstype
polizza collettiva
Forsikringstype
assicurazione sui titoli di proprietà
Forsikringstype
assicurazione contro le inondazioni
Forsikringstype
assicurazione contro gli incendi
Forsikringstype
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
Qual è il costo dell'assicurazione?
Spørg hvor meget forsikringen koster