polsk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

Vorrei aprire un conto corrente.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Posso aprire un conto corrente online?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
conto corrente
rachunek bieżący
Bankkontitype
conto di risparmio
rachunek oszczędnościowy
Bankkontitype
conto personale
rachunek osobisty
Bankkontitype
conto cointestato
wspólny rachunek bankowy
Bankkontitype
conto per bambini
konto dla dziecka
Bankkontitype
conto in valuta estera
rachunek w obcej walucie
Bankkontitype
conto aziendale
rachunek firmy/konto firmowe
Bankkontitype
conto per studenti
rachunek studencki/konto studenckie
Bankkontitype
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Riceverò un libretto degli assegni?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Spørg om information om opsparingsrenten
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Angiv at du har mistet dit kreditkort
La mia carta di credito è stata rubata
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Potete bloccare il mio conto corrente?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Spørg om banken kan spærre din konto
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Spørg om information om lån
Qual è il tasso d'interesse?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Spørg om information om rentesatsen
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Spørg om information om prioritetslån
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
Sto comprando la mia prima casa.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Angiv at du køber dit første hjem
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Angiv at du køber din anden ejendom
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Angiv at du ønsker at genlåne
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
assicurazione sulla casa
ubezpieczenie domu/mieszkania
Forsikringstype
assicurazione viaggi
ubezpieczenie na czas podróży
Forsikringstype
assicurazione sulla vita
ubezpieczenie na życie
Forsikringstype
assicurazione sanitaria
ubezpieczenie zdrowotne
Forsikringstype
assicurazione auto
ubezpieczenie samochodu
Forsikringstype
assicurazione per gli animali domestici
ubezpieczenie zwierząt domowych
Forsikringstype
assicurazione contro il furto
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Forsikringstype
protezione mutuo
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Forsikringstype
assicurazione sui beni degli studenti
ubezpieczenie mienia studenta
Forsikringstype
polizza collettiva
ubezpieczenie grupowe
Forsikringstype
assicurazione sui titoli di proprietà
ubezpieczenie majątkowe
Forsikringstype
assicurazione contro le inondazioni
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Forsikringstype
assicurazione contro gli incendi
ubezpieczenie od ognia
Forsikringstype
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
Qual è il costo dell'assicurazione?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Spørg hvor meget forsikringen koster