russisk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

Vorrei aprire un conto corrente.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Posso aprire un conto corrente online?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
conto corrente
текущий счет
Bankkontitype
conto di risparmio
сберегательный счет
Bankkontitype
conto personale
личный счет
Bankkontitype
conto cointestato
совместный счет
Bankkontitype
conto per bambini
детский счет
Bankkontitype
conto in valuta estera
валютный счет
Bankkontitype
conto aziendale
счет предприятия
Bankkontitype
conto per studenti
студенческий счет
Bankkontitype
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Какие комиссии для международных трансферов?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Riceverò un libretto degli assegni?
Я получу чековую книжку?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Каков процент накопления?
Spørg om information om opsparingsrenten
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
Ho smarrito la mia carta di credito
Я потерял(а) кредитную карту.
Angiv at du har mistet dit kreditkort
La mia carta di credito è stata rubata
Моя кредитная карта была украдена.
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Potete bloccare il mio conto corrente?
Вы можете заблокировать мой счет?
Spørg om banken kan spærre din konto
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Мне нужна карта для замены.
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Spørg om information om lån
Qual è il tasso d'interesse?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Spørg om information om rentesatsen
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Spørg om information om prioritetslån
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
Sto comprando la mia prima casa.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Angiv at du køber dit første hjem
Sto comprando una seconda proprietà.
Я покупаю вторую собственность.
Angiv at du køber din anden ejendom
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Angiv at du ønsker at genlåne
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Я покупаю собственность для аренды.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Мой годовой доход________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
assicurazione sulla casa
Страхование дома
Forsikringstype
assicurazione viaggi
Туристическое страхование
Forsikringstype
assicurazione sulla vita
страхование жизни
Forsikringstype
assicurazione sanitaria
Медицинское страхование
Forsikringstype
assicurazione auto
Страхование автомобиля
Forsikringstype
assicurazione per gli animali domestici
Страхование домашних животных
Forsikringstype
assicurazione contro il furto
страхование от кражи
Forsikringstype
protezione mutuo
защита ипотеки
Forsikringstype
assicurazione sui beni degli studenti
студенческая страховка
Forsikringstype
polizza collettiva
групповое страхование
Forsikringstype
assicurazione sui titoli di proprietà
страхование собственности
Forsikringstype
assicurazione contro le inondazioni
страхование от наводнений
Forsikringstype
assicurazione contro gli incendi
страхование от пожара
Forsikringstype
Per quanti mesi sarò coperto/a?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
Qual è il costo dell'assicurazione?
Сколько стоит страховка?
Spørg hvor meget forsikringen koster