spansk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

Vorrei aprire un conto corrente.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Posso aprire un conto corrente online?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
conto corrente
cuenta corriente
Bankkontitype
conto di risparmio
cuenta de ahorros
Bankkontitype
conto personale
cuenta personal
Bankkontitype
conto cointestato
cuenta conjunta
Bankkontitype
conto per bambini
cuenta infantil
Bankkontitype
conto in valuta estera
cuenta en moneda extranjera
Bankkontitype
conto aziendale
cuenta comercial
Bankkontitype
conto per studenti
cuenta para estudiantes
Bankkontitype
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Riceverò un libretto degli assegni?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Spørg om information om opsparingsrenten
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
Ho smarrito la mia carta di credito
He perdido mi tarjeta de crédito.
Angiv at du har mistet dit kreditkort
La mia carta di credito è stata rubata
Me han robado la tarjeta de crédito.
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Potete bloccare il mio conto corrente?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Spørg om banken kan spærre din konto
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Necesito una tarjeta nueva.
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Spørg om information om lån
Qual è il tasso d'interesse?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Spørg om information om rentesatsen
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Spørg om information om prioritetslån
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
Sto comprando la mia prima casa.
Me voy a comprar mi primera casa.
Angiv at du køber dit første hjem
Sto comprando una seconda proprietà.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Angiv at du køber din anden ejendom
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Angiv at du ønsker at genlåne
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Me gustaría contratar un seguro.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
assicurazione sulla casa
seguro de hogar
Forsikringstype
assicurazione viaggi
seguro de viaje
Forsikringstype
assicurazione sulla vita
seguro de vida
Forsikringstype
assicurazione sanitaria
seguro de salud
Forsikringstype
assicurazione auto
seguro de coche
Forsikringstype
assicurazione per gli animali domestici
seguro de mascotas
Forsikringstype
assicurazione contro il furto
seguro de robo
Forsikringstype
protezione mutuo
seguro hipotecario
Forsikringstype
assicurazione sui beni degli studenti
seguro de bienes para estudiantes
Forsikringstype
polizza collettiva
seguro colectivo
Forsikringstype
assicurazione sui titoli di proprietà
seguro de bienes
Forsikringstype
assicurazione contro le inondazioni
seguro de inundaciones
Forsikringstype
assicurazione contro gli incendi
seguro de incendios
Forsikringstype
Per quanti mesi sarò coperto/a?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
Qual è il costo dell'assicurazione?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Spørg hvor meget forsikringen koster