italiensk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

我想要开一个银行账户。
Vorrei aprire un conto corrente.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
我想要注销我的银行账户。
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
请问我能在网上开户吗?
Posso aprire un conto corrente online?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
请问我能在手机上管理账户么?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
请问你们有哪些种类的银行账户?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
活期账户
conto corrente
Bankkontitype
储蓄账户
conto di risparmio
Bankkontitype
个人账户
conto personale
Bankkontitype
联名账户
conto cointestato
Bankkontitype
儿童账户
conto per bambini
Bankkontitype
外国货币账户
conto in valuta estera
Bankkontitype
商务账户
conto aziendale
Bankkontitype
学生账户
conto per studenti
Bankkontitype
请问有月费吗?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
请问国际转账的手续费是多少?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
请问我会有支票簿吗?
Riceverò un libretto degli assegni?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
储蓄利率是多少?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Spørg om information om opsparingsrenten
您能如何防止我被诈骗?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
我丢失了我的信用卡。
Ho smarrito la mia carta di credito
Angiv at du har mistet dit kreditkort
我的信用卡被偷了。
La mia carta di credito è stata rubata
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
您能冻结我的账户吗?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Spørg om banken kan spærre din konto
我需要补办一张卡。
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

我想要了解贷款信息。
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Spørg om information om lån
您能给我说说利率信息吗?
Qual è il tasso d'interesse?
Spørg om information om rentesatsen
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Spørg om information om prioritetslån
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
我正在考虑买第一套房子。
Sto comprando la mia prima casa.
Angiv at du køber dit første hjem
这是我在购买的第二套房子。
Sto comprando una seconda proprietà.
Angiv at du køber din anden ejendom
我想要再抵押。
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Angiv at du ønsker at genlåne
我想要评估我的抵押贷款。
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
我想要买一处房产出租。
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
我的年收入大概______。
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

我想要买一份保险。
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
家庭保险
assicurazione sulla casa
Forsikringstype
旅游保险
assicurazione viaggi
Forsikringstype
人身保险
assicurazione sulla vita
Forsikringstype
健康保险
assicurazione sanitaria
Forsikringstype
汽车保险
assicurazione auto
Forsikringstype
宠物保险
assicurazione per gli animali domestici
Forsikringstype
失窃保险
assicurazione contro il furto
Forsikringstype
抵押贷款保险
protezione mutuo
Forsikringstype
学生财物保险
assicurazione sui beni degli studenti
Forsikringstype
团体保险
polizza collettiva
Forsikringstype
财产保险
assicurazione sui titoli di proprietà
Forsikringstype
洪水保险
assicurazione contro le inondazioni
Forsikringstype
火灾保险
assicurazione contro gli incendi
Forsikringstype
我的保险能保多久?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
请问我的保险多少钱?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Spørg hvor meget forsikringen koster