vietnamesisk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

我想要开一个银行账户。
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
我想要注销我的银行账户。
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
请问我能在网上开户吗?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
请问我能在手机上管理账户么?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
请问你们有哪些种类的银行账户?
Bạn có những loại thẻ nào?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
活期账户
tài khoản hiện tại
Bankkontitype
储蓄账户
tài khoản tiết kiệm
Bankkontitype
个人账户
tài khoản cá nhân
Bankkontitype
联名账户
tài khoản chung
Bankkontitype
儿童账户
tài khoản con
Bankkontitype
外国货币账户
tài khoản ngoại tệ
Bankkontitype
商务账户
tài khoản kinh doanh
Bankkontitype
学生账户
tài khoản sinh viên
Bankkontitype
请问有月费吗?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
请问国际转账的手续费是多少?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
请问我会有支票簿吗?
Tôi có sổ tài khoản không?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
储蓄利率是多少?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Spørg om information om opsparingsrenten
您能如何防止我被诈骗?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
我丢失了我的信用卡。
Tôi mất thẻ tín dụng
Angiv at du har mistet dit kreditkort
我的信用卡被偷了。
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
您能冻结我的账户吗?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Spørg om banken kan spærre din konto
我需要补办一张卡。
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

我想要了解贷款信息。
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Spørg om information om lån
您能给我说说利率信息吗?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Spørg om information om rentesatsen
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Spørg om information om prioritetslån
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
我正在考虑买第一套房子。
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Angiv at du køber dit første hjem
这是我在购买的第二套房子。
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Angiv at du køber din anden ejendom
我想要再抵押。
Tôi muốn thế chấp
Angiv at du ønsker at genlåne
我想要评估我的抵押贷款。
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
我想要买一处房产出租。
Tôi mua tài sản để cho
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
我的年收入大概______。
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

我想要买一份保险。
Tôi muốn mua bảo hiểm
Angiv at du er interesseret i en forsikring
家庭保险
Bảo hiểm hộ gia đình
Forsikringstype
旅游保险
bảo hiểm du lịch
Forsikringstype
人身保险
bảo hiểm nhân thọ
Forsikringstype
健康保险
bảo hiểm sức khỏe
Forsikringstype
汽车保险
bảo hiểm ô tô
Forsikringstype
宠物保险
bảo hiểm thú nuôi
Forsikringstype
失窃保险
bảo hiểm trộm cắp
Forsikringstype
抵押贷款保险
bảo hiểm thế chấp
Forsikringstype
学生财物保险
bảo hiểm tài sản sinh viên
Forsikringstype
团体保险
bảo hiểm nhóm
Forsikringstype
财产保险
bảo hiểm tài sản
Forsikringstype
洪水保险
bảo hiểm lũ lụt
Forsikringstype
火灾保险
bảo hiểm hỏa hoạn
Forsikringstype
我的保险能保多久?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
请问我的保险多少钱?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Spørg hvor meget forsikringen koster