italiensk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Vorrei aprire un conto corrente.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Czy mogę założyć konto przez internet?
Posso aprire un conto corrente online?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
rachunek bieżący
conto corrente
Bankkontitype
rachunek oszczędnościowy
conto di risparmio
Bankkontitype
rachunek osobisty
conto personale
Bankkontitype
wspólny rachunek bankowy
conto cointestato
Bankkontitype
konto dla dziecka
conto per bambini
Bankkontitype
rachunek w obcej walucie
conto in valuta estera
Bankkontitype
rachunek firmy/konto firmowe
conto aziendale
Bankkontitype
rachunek studencki/konto studenckie
conto per studenti
Bankkontitype
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Czy dostanę książeczkę czekową?
Riceverò un libretto degli assegni?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Spørg om information om opsparingsrenten
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Ho smarrito la mia carta di credito
Angiv at du har mistet dit kreditkort
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
La mia carta di credito è stata rubata
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Potete bloccare il mio conto corrente?
Spørg om banken kan spærre din konto
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Spørg om information om lån
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Qual è il tasso d'interesse?
Spørg om information om rentesatsen
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Spørg om information om prioritetslån
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Sto comprando la mia prima casa.
Angiv at du køber dit første hjem
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Sto comprando una seconda proprietà.
Angiv at du køber din anden ejendom
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Angiv at du ønsker at genlåne
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
ubezpieczenie domu/mieszkania
assicurazione sulla casa
Forsikringstype
ubezpieczenie na czas podróży
assicurazione viaggi
Forsikringstype
ubezpieczenie na życie
assicurazione sulla vita
Forsikringstype
ubezpieczenie zdrowotne
assicurazione sanitaria
Forsikringstype
ubezpieczenie samochodu
assicurazione auto
Forsikringstype
ubezpieczenie zwierząt domowych
assicurazione per gli animali domestici
Forsikringstype
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
assicurazione contro il furto
Forsikringstype
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
protezione mutuo
Forsikringstype
ubezpieczenie mienia studenta
assicurazione sui beni degli studenti
Forsikringstype
ubezpieczenie grupowe
polizza collettiva
Forsikringstype
ubezpieczenie majątkowe
assicurazione sui titoli di proprietà
Forsikringstype
ubezpieczenie na wypadek powodzi
assicurazione contro le inondazioni
Forsikringstype
ubezpieczenie od ognia
assicurazione contro gli incendi
Forsikringstype
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Spørg hvor meget forsikringen koster