vietnamesisk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

Gostaria de abrir uma conta bancária.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Posso abrir uma conta pela internet?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Posso usar o banco pelo celular?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Bạn có những loại thẻ nào?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
conta corrente
tài khoản hiện tại
Bankkontitype
conta de poupança
tài khoản tiết kiệm
Bankkontitype
conta pessoal
tài khoản cá nhân
Bankkontitype
conta conjunta
tài khoản chung
Bankkontitype
conta para crianças
tài khoản con
Bankkontitype
conta de moeda estrangeira
tài khoản ngoại tệ
Bankkontitype
conta empresarial
tài khoản kinh doanh
Bankkontitype
conta estudantil
tài khoản sinh viên
Bankkontitype
Existem taxas mensais?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Vou receber um talão de cheques?
Tôi có sổ tài khoản không?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
Qual é a taxa de juros da poupança?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Spørg om information om opsparingsrenten
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
Perdi meu cartão de crédito.
Tôi mất thẻ tín dụng
Angiv at du har mistet dit kreditkort
Meu cartão de crédito foi roubado.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Você pode bloquear minha conta?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Spørg om banken kan spærre din konto
Preciso de um cartão de reposição.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Spørg om information om lån
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Spørg om information om rentesatsen
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Spørg om information om prioritetslån
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
Estou comprando minha primeira casa própria.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Angiv at du køber dit første hjem
Estou comprando uma segunda propriedade.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Angiv at du køber din anden ejendom
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Tôi muốn thế chấp
Angiv at du ønsker at genlåne
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Tôi mua tài sản để cho
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

Gostaria de contratar um seguro.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Angiv at du er interesseret i en forsikring
seguro de habitação
Bảo hiểm hộ gia đình
Forsikringstype
seguro de viagem
bảo hiểm du lịch
Forsikringstype
seguro de vida
bảo hiểm nhân thọ
Forsikringstype
seguro de saúde
bảo hiểm sức khỏe
Forsikringstype
seguro automóvel
bảo hiểm ô tô
Forsikringstype
seguro saúde animal
bảo hiểm thú nuôi
Forsikringstype
seguro contra roubo
bảo hiểm trộm cắp
Forsikringstype
seguro de proteção sobre a hipoteca
bảo hiểm thế chấp
Forsikringstype
seguro estudantil
bảo hiểm tài sản sinh viên
Forsikringstype
seguro de grupo
bảo hiểm nhóm
Forsikringstype
seguro de propriedade
bảo hiểm tài sản
Forsikringstype
seguro contra inundações
bảo hiểm lũ lụt
Forsikringstype
seguro contra incêndio
bảo hiểm hỏa hoạn
Forsikringstype
Por quantos meses dura a cobertura?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
Qual é o custo do seguro?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Spørg hvor meget forsikringen koster