italiensk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Vorrei aprire un conto corrente.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Posso aprire un conto corrente online?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Я получу дебетную или кредитную карту?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Я могу делать банковские операции с телефона?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
текущий счет
conto corrente
Bankkontitype
сберегательный счет
conto di risparmio
Bankkontitype
личный счет
conto personale
Bankkontitype
совместный счет
conto cointestato
Bankkontitype
детский счет
conto per bambini
Bankkontitype
валютный счет
conto in valuta estera
Bankkontitype
счет предприятия
conto aziendale
Bankkontitype
студенческий счет
conto per studenti
Bankkontitype
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
Какие комиссии для международных трансферов?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Я получу чековую книжку?
Riceverò un libretto degli assegni?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
Каков процент накопления?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Spørg om information om opsparingsrenten
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
Я потерял(а) кредитную карту.
Ho smarrito la mia carta di credito
Angiv at du har mistet dit kreditkort
Моя кредитная карта была украдена.
La mia carta di credito è stata rubata
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Вы можете заблокировать мой счет?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Spørg om banken kan spærre din konto
Мне нужна карта для замены.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Spørg om information om lån
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Qual è il tasso d'interesse?
Spørg om information om rentesatsen
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Spørg om information om prioritetslån
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
Я покупаю мою первую недвижимость.
Sto comprando la mia prima casa.
Angiv at du køber dit første hjem
Я покупаю вторую собственность.
Sto comprando una seconda proprietà.
Angiv at du køber din anden ejendom
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Angiv at du ønsker at genlåne
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
Я покупаю собственность для аренды.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
Мой годовой доход________.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
Страхование дома
assicurazione sulla casa
Forsikringstype
Туристическое страхование
assicurazione viaggi
Forsikringstype
страхование жизни
assicurazione sulla vita
Forsikringstype
Медицинское страхование
assicurazione sanitaria
Forsikringstype
Страхование автомобиля
assicurazione auto
Forsikringstype
Страхование домашних животных
assicurazione per gli animali domestici
Forsikringstype
страхование от кражи
assicurazione contro il furto
Forsikringstype
защита ипотеки
protezione mutuo
Forsikringstype
студенческая страховка
assicurazione sui beni degli studenti
Forsikringstype
групповое страхование
polizza collettiva
Forsikringstype
страхование собственности
assicurazione sui titoli di proprietà
Forsikringstype
страхование от наводнений
assicurazione contro le inondazioni
Forsikringstype
страхование от пожара
assicurazione contro gli incendi
Forsikringstype
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
Сколько стоит страховка?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Spørg hvor meget forsikringen koster