spansk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Я получу дебетную или кредитную карту?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Я могу делать банковские операции с телефона?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
текущий счет
cuenta corriente
Bankkontitype
сберегательный счет
cuenta de ahorros
Bankkontitype
личный счет
cuenta personal
Bankkontitype
совместный счет
cuenta conjunta
Bankkontitype
детский счет
cuenta infantil
Bankkontitype
валютный счет
cuenta en moneda extranjera
Bankkontitype
счет предприятия
cuenta comercial
Bankkontitype
студенческий счет
cuenta para estudiantes
Bankkontitype
Есть ли какие-то месячные оплаты?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
Какие комиссии для международных трансферов?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Я получу чековую книжку?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
Каков процент накопления?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Spørg om information om opsparingsrenten
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
Я потерял(а) кредитную карту.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Angiv at du har mistet dit kreditkort
Моя кредитная карта была украдена.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Вы можете заблокировать мой счет?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Spørg om banken kan spærre din konto
Мне нужна карта для замены.
Necesito una tarjeta nueva.
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Spørg om information om lån
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Spørg om information om rentesatsen
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Spørg om information om prioritetslån
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
Я покупаю мою первую недвижимость.
Me voy a comprar mi primera casa.
Angiv at du køber dit første hjem
Я покупаю вторую собственность.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Angiv at du køber din anden ejendom
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Angiv at du ønsker at genlåne
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
Я покупаю собственность для аренды.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
Мой годовой доход________.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Me gustaría contratar un seguro.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
Страхование дома
seguro de hogar
Forsikringstype
Туристическое страхование
seguro de viaje
Forsikringstype
страхование жизни
seguro de vida
Forsikringstype
Медицинское страхование
seguro de salud
Forsikringstype
Страхование автомобиля
seguro de coche
Forsikringstype
Страхование домашних животных
seguro de mascotas
Forsikringstype
страхование от кражи
seguro de robo
Forsikringstype
защита ипотеки
seguro hipotecario
Forsikringstype
студенческая страховка
seguro de bienes para estudiantes
Forsikringstype
групповое страхование
seguro colectivo
Forsikringstype
страхование собственности
seguro de bienes
Forsikringstype
страхование от наводнений
seguro de inundaciones
Forsikringstype
страхование от пожара
seguro de incendios
Forsikringstype
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
Сколько стоит страховка?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Spørg hvor meget forsikringen koster